مترجم

نسیم یوسفی

در یک نگاه:
  
پیشهمترجم
با میچکاسه عنوان کتاب

 

نسیم یوسفی

کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستانی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران
دیپلم موسیقی کودک
مدرک آموزش تفکر به کودک از مرکز بین‌المللی مطالعات فلسفی فرانسه
حضور در کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرروش پیش از دبستان با خانوم دکتر آیشه دیلک اویرتیر دانشگاه قاضی آنکارای ترکیه همکاری در یک پروژه‌ی بین‌المللی کشورهای ترک زبان
معلم مترجم مروج کتاب و کودک و نوجوان و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان
عضو شورای کتاب کودک
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان.
همکار فرهنگی کتابخانه‌ی ملی کودک و نوجوان جمهوری آذربایجان
عضو انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
عضو انجمن موسیقی کودکان ارف شول ورک سالزبورگ اتریش
آموزشگر موسسه‌ی با من بخوان

همکاران دیگر میچکا ...