فرصت‌های شغلی

انتشارات کودک و نوجوان میچکا با متخصصان و کارشناسان زیر همکاری می‌کند.

بدین منظور لطفا رزومه خود را برای ما از همین طریق بفرستید:

bullet list icon 8 کارشناس فروش کتاب کودک و نوجوان

bullet list icon 8تسهیل گر و مروج کتاب کودک و نوجوان

bullet list icon 8 نویسنده کتاب کودک و نوجوان

bullet list icon 8مترجم کتاب کودک و نوجوان

bullet list icon 8تصویرگر کتاب کودک و نوجوان

فرم ارسال رزومه