ارسال آثار

همکار عزیز

نویسنده، مترجم و تصویرگر گرامی

آثار رسیده به میچکا در شورای کارشناسی آثار  بررسی می‌شوند و نتیجه در یک بازه‌زمانی یک‌ماهه  از راه‌های تماسی که اعلام می‌کنید، اطلاع داده می‌شوند.

در ضمن رزومه خود را نیز می‌توانید برای ما ارسال کنید.

برای ارسال آثار خود، آن ها را به همراه رزومه به این آدرس ایمیل کنید:

info@michkapub.com

یا می‌توانید از این فرم هم استفاده کنید.

 توجه کنید که فایل‌های خود را با فرمت‌های pdf, doc, jpg ,png و حداکثر با حجم ۲۰ مگابایت می‌توانید ارسال کنید.

فرم ارسال آثار