مترجم

ناهید معتمدی

در یک نگاه:
متولدهمدان
پیشه

نویسنده، مترجم

با میچکاپنج  عنوان کتاب

پنج

ناهید معتمدی


در همدان متولد، از کودکی عاشق کتاب و کتابخوانی بودم. سال‌ها در دبستان، دبیرستان و دانشگاه تدریس کر دم. عضو شورای کتاب کودک هستم سال ها مدرس گارگاه تخصصی شعر، داور کمیته‌ی جوایز در بخش ادبیات داستانی و شعر بودم .به عنوان پژوهشگر، مدرس، ادبیات، کارشناس و منتقد، ادبیات کودک و نوجوانان را تحلیل، نقد و داوری می‌کنم. پژوهش‌هایی در ادبیات کلاسیک چون فردوسی، نظامی گنجوی و ویس ورامین ....آثار مقاله‌هایی در نقد و پژوهش و ترجمه‌هایی از آثار کودکان و نوجوانان دارم.

 

عناوین کتاب های ترجمه:

 

-- من ببر هستم، نویسنده و تصویرگر لوئیزفیتس پاتریک. مترجم ناهید معتمدی. چاپ اول ۱۳۸۹. نشر علمی و فرهنگی


--یک تکه آسمان آبی نویسنده خورخه لوخان تصویرگر پینت گروبلر. مترجم ناهید معتمدی.چاپ اول . ۱۳۹۸. نشر پرتقال


--دختری که بالا رفت نویسنده رابرت ماش تصویر گر مایکل مار چینکو. مترجم ناهید معتمدی.چاپ اول . ۱۳۹۶. نشر پرتقال


--لوئیز خواهشمی کنم.نویسنده فریدا ویشینسکی تصویرگر ماریلوئیزگی. مترجم ناهید. معتمدی ،شادی فرزین. چاپ اول. ۱۳۹۸.نشر آوای هانا.


--کبوتران را صدا کن نویسنده خوان فیلیپه هرا تصویرگر الی سیمونز. مترجم ناهید معتمدی و شادی فرزین.چاپ اول.۱۳۹۵ نشر مبتکران، میچکا.


-- ماجراهای بنی و پستانک نویسنده باربری لیندگرن. تصویرگر اولاف لنداستروم .مترجم ناهید معتمدی چاپ اول ۱۳۸۸.نشر مبتکران ، میچکا.


--ماجرا های بنی و عروسکش. نویسنده اولاف لیندگرن.مترجم ناهید معتمدی چاپ اول .۱۳۹۶.نشر مبتکران ، میچکا.


--کیت، گربه ، و ماه نویسنده، دیوید آلموند. تصویرگر استفن لامبرت.مترجم ناهید معتمدی . چاپ اول. ۱۳۹۰. نشر مبتکران ، میچکا.


--من من هستم. نویسنده و تصویر گر ماری لوئیس فیتز پاتریک. مترجم ناهید معتمدی. چاپ اول ۱۳۹۴..نشر مبتکران، میچکا


--ایمی و لوئیس. نویسنده لیبی گلیسین. تصویرگر فردا بلک وود.مترجم ناهید معتمدی . چاپ اول ۱۴۰۱. نشر مبتکران ، میچکا.

 

همکاران دیگر میچکا ...