درباره کتاب ایزی و راسو

آیا این ترس او همیشه ادامه خواهد داشت؟ چگونه او بر ترس خود چیره خواهد شد؟ او یک عروسک خیمه شب بازی به شکل راسو دارد و هر جا که می رود او را با خود می برد.

راسو برعکس ایزی نمی ترسد و ایزی با او اعتماد به نفس و شجاعت پیدا می کند و می تواند هر کاری انجام می دهد. یک روز گربه ای شیطان راسو را می دزدد و با خود بالای درخت می برد. ایزی برای پیدا کردن راسو ناچار می شود به تنهایی زیر تخت تاریک، اتاق زیر شیروانی پر از عنکبوت و … برای یافتن او جستجو کند و سرانجام برای نجات راسو از درخت بالا برود. ایزی اکنون بسیار خوشحال است چون همه این کارها را به تنهایی انجام داده است و حالا این اوست که تصمیم دارد از راسو مراقبت کند.

ترس در کودکان امری طبیعی است. آنان از ناشناخته ها می ترسند و از انجام تجربه های جدید واهمه دارند و تنها دلگرم کردن و اعتماد به نفس دادن به آنان کمک می کند که نترسند و دست به تجربه بزنند. در داستان “ایزی و راسو” راسوی عروسکی چنین نقشی را بازی می کند. همانند سازی با ایزی می توانند به کودکان بر چیره شدن بر ترس هایشان کمک کند.

ترس از ناشناخته های دنیای اطراف یکی از دغدغه های بیشتر کودکان و پدر و مادرهای شان است. ترس از تاریکی، حشرات یا به طور کلی، روبه رو شدن با چیزهای تازه. در این شرایط حضور یک نفر در کنار کودک می تواند به او دلگرمی بدهد و اندکی از ترس هایش کم کند. این شخص دوم می تواند یک موجود خیالی یا یک عروسک به اسم راسو باشد که کودک را از تنهایی بیرون بیاورد.

ایزی دختر کوچولویی است که ترس های زیادی در زندگی اش دارد: ترس از تاریکی، از سایه، از عنکبوت، از اشتباه کردن، گم شدن و روی صحنه رفتن در نمایش های مدرسه. اما تا وقتی راسو در کنار او باشد، این ترس ها برایش معنایی ندارند، چون راسو از هیچ کدام این ها نمی ترسد و حس حضور راسو در کنارش به او اجازه می دهد ترس ها را کنار بگذارد و تجربه کند. ایزی به راسو شخصیت می دهد وکارهایی را که برایش ترسناک است، به عنوان راسو، به راحتی انجام می دهد. اما روزی راسو گم می شود و حالا ایزی باید به تنهایی با دنیای اطراف روبه رو بشود و دنبال راسو بگردد.

تصویرگر کتاب”ایزی و راسو” که نویسنده ی آن هم هست، این ترس و دوستی صادقانه ی ایزی و عروسکش را با زیبایی به تصویر کشیده است و با استفاده ی درست از رنگ ها، در قسمت های مختلف، زیبایی و ترسناکی دنیا را از چشم ایزی به نمایش گذاشته. می توان کتاب را به همه ی کودکانی هدیه کرد که فکر می کنند: زندگی خوب است، اما ترسناک هم هست.

این کتاب و تصاویرش می توانند برای کودکان سه تا هفت سال جذاب باشد.

گزیده‌هایی از کتاب

ایزی از درخت بالا رفت.
همه تماشا می کردند.
چیزی نمانده بود راسو بیفتد.
که ایزی به آن بالا رسید.
همه نفس درسینه شان حبس
شده بود. ایزی راسو را گرفت.
وقتی از درخت پایین می آمد.
همه برای او دست زدند.
کاربردها و فعالیت ها
طرح درس برای کودکان بالاتر از ۴ سال

مقدمه

آغاز کار:

از کودکان بخواهید اسباب بازی مورد علاقه ی خود را برای شروع داستان به مدرسه بیاورند. از آن ها بخواهید در گروه های چند نفره از اسباب بازی مورد علاقه خود برای هم حرف بزنند.

از آن ها بپرسید:
نام اسباب بازی مورد علاقه تان چیست؟
چرا آن را دوست دارید؟
آیا علاقه دارید با آن بازی کنید؟
آیا دوست دارید آن را با خودبه بیرون یا به داخل تخت خواب ببرید؟
معرفی تصویر روی جلد کتاب “ایزی و راسو”

از کودکان بخواهید تصویر کتاب را از نزدیک ببینند. شخصیت های ایزی و راسو را معرفی کنید.

از آن ها بپرسید:

اسباب بازی مورد علاقه ی ایزی کدام است؟
ایزی و راسو کجا هستند؟
در تخت خواب ایزی چه چیزی می بینید؟
ساعت چند است؟
فکر می کنید چرا ایزی خوشحال است؟
آیا چیز وحشتناکی در تخت خواب ایزی وجود دارد؟
درباره جنبه های فیزیکی کتاب (ایزی و راسو) توضیح دهید.
جلد کتاب، عنوان، نام نویسندگان، صفحات آخر و صفحه‌ی عنوان را بررسی کنید.

عنوان کتاب چیست؟
نویسندگان این کتاب چه کسانی هستند؟
آیا تصویر کتاب ناراحت کننده است یا شاد؟ (به کودکان صفحات آخر را که با گل نقاشی شده است، نشان دهید.)

خواندن داستان “ایزی و راسو”

سازمان دهی کلاس: بهتر است تمام دانش آموزان در کتاب خوانی مشارکت کنند.
داستان “ایزی و راسو” را با صدای بلند برای کودکان بخوانید. هنگام خواندن آن، تصاویر کتاب را به آن ها نشان دهید. خواندن کتاب باید همراه با به کاربردن واژه ها و تصاویر باشد. به کودکان اهمیت خواندن داستان را همراه با نگاه کردن به تصاویر بیاموزید. برای مثال:

زمانی که ایزی از پنجره به بیرون نگاه می کند، چه چیزی سبب وحشت او می شود؟
می توانید به یاد آورید وقتی ایزی به جنگل نزدیک می شود، چه چیزی او را می ترساند؟
آموزشگر می تواند برای این منظور از یک یا چند تجربه که برای کودکان آشناست، استفاده کند. برای نمونه، احساس دلهره هنگام اجرای نمایش، یا ترس از تاریکی.

چرا ایزی ترسید؟
آیا راسو هم ترسید؟
به خواندن داستان ادامه دهید. بگذارید کودکان بگویند چه اتفاقی برای راسو افتاد. آن ها می توانند از سرنخ های موجود در تصاویر استفاده کنند. اما چون ایزی در داستان حضور دارد، نمی تواند ببیند برای راسو چه اتفاقی افتاده است.

آیا ایزی می داند که چه اتفاقی برای راسو افتاده است؟
تصویر ایزی را به کودکان نشان دهید.
فکر می کنید ایزی چه احساسی دارد؟
آیا در تصویر چیز دیگری می بینید؟
چرا قسمت سفید رنگ خالی است؟
قسمت خالی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
آیا این قسمت به ما می گوید که ایزی احساس تنهایی می کند؟
از کودکان بخواهید از دو مکان که ایزی ممکن است در آن ها به دنبال راسو بگردد، نام ببرند. ادامه ی داستان را تا پایان بخوانید.

ایزی کجا به دنبال راسو می گردد؟
آیا حدس کودکان درست بوده است؟
آیا ایزی وقتی تنها بود، احساس ترس می کرد؟
ایزی به چه کسی فکر می کرد؟
چه چیزی به ایزی کمک کرد تا احساس ترس نکند و شجاع باشد؟
ایزی راسو را کجا پیدا کرد؟
ایزی چه احساسی داشت؟
فعالیت های بیشتر
موارد زیر تنها پیشنهادهایی برای شماست و انجام آن ها اختیاری است.

گفت و گو:

درباره ی مواردی که در گذشته سبب ترس شما می شده یا الان نیز شما را می ترسانند، صحبت کنید.
آیا می توانید داستان های دیگری را که تا کنون خوانده ایم و در آن ها نیر شخصیت کتاب از چیزی ترسیده است، به یاد بیاورید.
“من مامانمو می خوام” و “خرسی که نمی توانست بخوابد” اثر مارتین وادل، از جمله ی این داستان ها هستند.
از هر یک از کودکان بخواهید درباره ی مکان ها یا چیزهایی که از آن ها می ترسند، حرف بزنند.

برای نمونه: “هنگامی که تنها هستم می ترسم.” یا “تنهایی ترسناک است.”

از کودکان بخواهید اتفاقی را که در آن ایزی ترسیده است ،به یاد آورند. کارت هایی در اندازه ی A5 میان آن ها پخش کنید. کودکان می توانند این رویداد را روی کارت ها نقاشی کنند. حواس تان باشد که کودکان به موارد متفاوت اشاره کنند. آن ها می توانند از کارت ها برای به یاد آوردن و بازگو کردن داستان در پایان کلاس یا جلسه ی بعد استفاده کنند. برای مثال، معلم می تواند داستان را دوباره بگوید و از کودکان بخواهد کارت های شان را در زمان مناسب بالا بگیرند.

آن ها می توانند از کارت ها برای تعریف دوباره داستان در گروه های چند نفره استفاده کنند، یا آن ها را به چوب آب نبات وصل کنند و به عنوان عروسک به کار ببرند.

نقش بازی کردن: گفت وگو با ایزی

در آغاز، آموزشگر به کودکان راهنمایی می کند که چه پرسش هایی از ایزی بکنند. ممکن است این پرسش ها با داستان ارتباطی نداشته باشند:

آیا راسو بدبوست؟
راسو را کجا بردید؟
چه کسانی در خانه با شما زندگی می کنند؟

کودکان می توانند نقش ها را در گروه های ۳ یا ۴ نفره بازی کنند. یک نفر در نقش ایزی و دیگران در نقش پرسش کننده. این کار با مشارکت همه ی کودکان کلاس انجام می گیرد. یک نفر در نقش ایزی و دیگران در نقش سوال کننده بازی می کنند. آموزشگر می تواند این بازی را گسترش دهد و برای راسو صدا بگذارد. کودکان می توانند از راسو هم سوال کنند و آموزشگر در نقش راسو باشد.

تصویر مورد علاقه ی من:
از کودکان بخواهید تصویر مورد علاقه ی خود را نشان دهند و علت علاقه ی خود به آن را بگویند. برای کودکان مثالی مانند آنچه در ادامه آمده است، بزنید:

– من تصویر ایزی، راسو و عنکبوت را دوست دارم.
– چرا؟
– چون راسو از عنکبوت می ترسد.

کودکان می توانند این کار را در گروه های چند نفره انجام دهند ، نظرات خود را بیان کنند و در پایان با کل کلاس در میان بگذارند.

کتاب داستانی “ایزی و راسو”  کتابی پر از دانستنی‌ها، بازی‌ها، دیالکتیک‌ها است.

برگردان: تارا رضاپور

منبع: کتابک

خرید کنید

کتاب ایزی و راسو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *