تصویرگر

مجتبی حیدرپناه

در یک نگاه:
متولد۱۳۶۹
پیشه

کارتونیست، تصویرساز و طراح کاراکتر

با میچکا 
مجتبی حیدرپناه

۱۷ فروردین ۱۳۶۹، شهر آباده.
کارتونیست، تصویرساز و طراح کاراکتر
فارغ‌التحصیل رشته نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد است،
همکاری با مطبوعات کشور در بخش کارتون و تصویرسازی
جام جم ، قانون ، فرهیختگان ، همشهری ، اصفهان امروز ، اصفهان نیمروز و آفتاب یزد و ...
برنده بیش از ۵۰ جایزه بین‌المللی و ملی در رشته کارتون از فستیوال‌های معتبر کارتون از کشورهای ، آرژانتین، ایتالیا، برزیل، اسلواکی . ترکیه . چین. صربستان
تصویرسازی بیشتر از ۱۵ جلد کتاب از انتشارات میچکا . هوپا ، پرتقال و ...

همکاران دیگر میچکا ...