نویسنده

حمید عبداللهیان

در یک نگاه:
متولد۱۳۵۰ تهران
پیشه

نویسنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه

با میچکاپنج عنوان کتاب مجموعه مشاهیر خندان

سال ۱۳۵۰ در تهران به دنیا آمد. بعدها تازه فهمید که متولد شده. وقتی یک بچه این قدری بود، بابایش دست او و خانواده را گرفت و به ایرانگردی برد. گشتند و گشتند و آخرش در شهر باصفا و کویری بجستان در خراسان ساکن شدند. آنجا به مدرسه رفت و با تشویق بهترین معلم های دنیا هی کتاب خواند و هی کتاب خواند. تا بالاخره خیلی با ادبیات شد. حالا دکتر کتاب ها شده  و در دانشگاه های اراک و خوارزمی هی به دانشجوها می گوید که کتاب بخوانند. از چیزهای خندان مثل پسته خندان و بچه خندان و سیدخندان و نوشتن کتاب های خندان خیلی خوشش می آید. تا به حال پنج جلد از مجموعه مشاهیر خندان و پنج جلد از مجموعه خوشمزه های تاریخ ایران را منتشر کرده است.

همکاران دیگر میچکا ...