زمانی که او به خانه باز می گردد متوجه می شود که داگر را گم کرده است. مادر، پدر و بلا همه جا را می گردند ولی داگر پیدا نمی شود که نمی شود. دیو غصه دار وغمگین شده و دیگر حرف نمی زند. فردای آن روز که آنان به نمایشگاه تابستانی مدرسه بلا می روند دیو، عروسکش را روی میز اسباب بازی فروش می بیند ولی نمی تواند خانم فروشنده را مجاب کند که عروسک مال اوست. او برای گرفتن پول به دنبال پدر و مادرش می رود. سرانجام زمانی که بلا را پیدا می کند و سراغ داگر می روند او فرخته شده است. دختر کوچکی آن را خریده و به هیچ وجه هم راضی نمی شود داگر را به آنان بفروشد. زمانی که بلا متوجه علاقه دختر به خرس بزرگ خودش که جایزه گرفته، می شود، آن را با داگر عوض می کند. بلا در جواب برادرش دیو که از او می پرسد آیا برای از دست دادن خرس ناراحت است یا نه؟ او پاسخ می دهد که از آن خرس چندان خوشش نمی آمده و در رختخوابش هم جایی برای خرس به آن بزرگی ندارد.

کودکان گاهی به یکی از اموال خود هر چند خیلی کهنه و مندرس هم باشد، دلبستگی ویژه پیدا می کنند و همه جا آن را با خود می برند حتی در رختخواب و حاضر نیستند لحظه ای آن را از خود دور کنند. از طرفی روابط دوستانه بین دو خواهر و فداکاری خواهر بزرگتر در چنین مواردی نه تنها فراموش نمی شود بلکه می تواند الگوی مناسبی برای کودکان کوچکتر باشد.

دیو کوچولو عروسکش، داگر، را خیلی دوست دارد و آن را هیچ وقت از خودش جدا نمی کند. داگر یک سگ قهوه ای است. یک روز دیو او را گم می کند. همه جا را دنبالش می گردد و سرانجام او را توی نمایشگاه تابستانی مدرسه پیدا می کند، اما حالا داگر مال کسی دیگر است. دیو می خواهد هر طور شده داگرش را دوباره به دست آورد.

داستان عروسکم، داگر کتابی است که کودک را با حس عشق و محبت و دلبستگی و نیز با حس زندگی بخش امید آشنا می کند. این کتاب، که یکی از ده کتاب مصور برتر در سی سال اخیر جهان است، برای کودکان پیش دبستانی و سال های اول دبستان مناسب است. عروسکم؛ داگر بذر همیشه امیدوار بودن را در دل کودک می کارد.

گزیده‌هایی از کتاب
بلا دنبال او دوید وسعی کرد برای
او توضیح دهد که داگر در اصل مال
دیو است واز او خواهش کردند که
حالا می توانند پولش را بدهند و آن
را از او پس بگیرند؟
اما دخترک گفت:
“نه!”
گفت داگر را با پول خودش خریده
وآن را دوست دارد. وبعد داگر را محکم به خود چسباند.

منبع: کتابک

خرید کنید

کتاب عروسکم، داگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *