نمایش دادن همه 9 نتیجه

عروسک و کتاب ایگی سزار پسرک معمار

340,000 تومان
عروسک و کتاب ایگی پسرک معمار
• ابعاد: 10 (عرض)*32 (طول) • وزن متوسط: 85 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان  

عروسک و کتاب رزی گودنس دخترک مهندس

340,000 تومان
• ابعاد: 10 (عرض)*32 (طول) • وزن متوسط: 104 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

عروسک و کتاب ماری ادلند دخترک دانشمند

340,000 تومان
عروسک و کتاب ماری ادلند دخترک دانشمند
• ابعاد: 10 (عرض)*32 (طول) • وزن متوسط: 108 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

عروسک و کتاب مراقبم باش!

310,000 تومان
عروسک و کتاب مراقبم باش!
• ابعاد: 35(عرض)* 14(طول) • وزن متوسط: 144 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

عروسک و کتاب یولانته در جستجوی کریسولا

185,000 تومان
عروسک یولانته
• ابعاد: 15 (عرض)*19 (طول) • وزن متوسط: 45 گرم • رنگ: زرد کمرنگ • جنس: پولیش • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان  

عروسک‌های انگشتی لوبی در عدد هیچ

120,000 تومان
عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در عدد هیچ
• ابعاد: cm5 (عرض)*3 cm (طول) • وزن متوسط: 0/013 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در بلوز جدید

120,000 تومان
عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در بلوز جدید
• ابعاد: cm5 (عرض)*3 cm (طول) • وزن متوسط: 0/013 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در کلمه‌های مخالف

120,000 تومان
کتاب و عروسک‌های انگشتی لوبی ها در کلمه‌های مخالف
• ابعاد: cm5 (عرض)*3 cm (طول) • وزن متوسط: 0/013 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان  

عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در من نبودم

120,000 تومان
عروسک‌های انگشتی و کتاب لوبی‌ها در من نبودم
• ابعاد: cm5 (عرض)*3 cm (طول) • وزن متوسط: 0/013 گرم • رنگ: مانند تصویر کتاب • مناسب برای: هدیه، بلندخوانی کتاب، استفاده در کارگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان